T&S za iznajmljivanje kampera

Opći uvjeti i odredbe korištenja internetske stranice www.campstar.com za ugovore o najmu kampera i kamp kućica

1
§ 1 Predmet sporazuma

(1) Ovi uvjeti reguliraju ugovorni odnos između tvrtke Campstar Worldwide GmbH, Stadteich 5, 20097 Hamburg, Njemačka (u daljnjem tekstu „campstar ” i korisnika internetske stranice www.campstar.com (u daljnjem tekstu „ korisnici”) koji koriste ovu platformu za sklapanje ugovora o najmu sa strankama koje nude rekreacijska vozila (RV) za najam (u daljnjem tekstu „ pružatelj usluga”)

(2) sam campstar ne nudi RV – ove za unajmljivanje.

(3) campstar nudi RV samo korisnicima, ne tvrtkama.

(4) campstar samo pruža mogućnost korisnicima da pokrenu i - nakon prihvaćanja vozila – sklope ugovor o najmu s njemačkim i međunarodnim strankama koje nude RV-ove za iznajmljivanje. Takvi ugovori obvezuju samo Korisnike i Pružatelja usluga, dok campstar sklapa besplatni ugovor o upućivanju s Korisnicima na temelju ovih općih uvjeta.

(5) campstar nema niti upućuje na putničke usluge ili pakete (putovanja), zbog čega se ne primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na ugovor o putovanju (uključujući, ali ne ograničavajući se na §§ 651 i dalje Građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)). Korisnici unajmljuju vozila izravno od pružatelja usluga putem usluga upućivanja koje pruža tvrtka campstar, a takva vozila koriste za vlastite potrebe na vlastitu odgovornost.

2
§ 2 Sklapanje ugovora (Korisnici s campstarom / Korisnici s Pružateljima usluga)

(1) Korisnici proširuju obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora o preporuci s campstar-om i rezerviranje RV-a ponuđenog za iznajmljivanje od strane pružatelja usluga, nakon što kliknu na gumb „Rezerviraj sad i plati“ na kraju postupka rezervacije.

(2) Ponuda Korisnika nije prihvaćena dok Pružatelj usluga ne potvrdi dostupnost RV – a koji je rezerviran.

(3) Ako Pružatelj usluga potvrdi dostupnost RV-a, campstar prihvaća ponudu Korisnika za sklapanje ugovora o upućivanju slanjem potvrde narudžbe kao i kupona  (vaučera) putem e-pošte. Kupon daje pravo Korisniku sklopiti ugovor o najmu s .Pružateljem usluga i nikakvu odgovornost u slučaju da Pružatelj usluga odbije sklopiti ugovor s Korisnikom.

(4) Campstar će nastojati poslati potvrdu narudžbe kao i kupon u roku od pet radnih dana od primitka ponude Korisnika. Korisnik više nije vezan svojom ponudom nakon isteka tog razdoblja. Međutim, Korisnik može prihvatiti potvrdu narudžbe koju primi nakon isteka tog razdoblja.

(5) Korisnik sklapa Ugovor o najmu s Pružateljem usluga trenutku prihvaćanja vozila. Ugovori o najmu, kao i uvjeti najma odražavaju sklonosti pružatelja usluga, kao i zakone relevantne zemlje.

(6)  Ugovor o najmu je moguće provjeriti s Pružateljem usluga tijekom preuzimanja vozila. U slučaju da su ovi opći uvjeti u sukobu s uvjetima Pružatelja usluga potonji prevladava. 

(7) campstar će dostaviti Korisnicima sažetak uvjeta najma dotičnog Pružatelja usluga, na svojoj internetskoj stranici te kao dio potvrde narudžbe. Takav sažetak ima za cilj pružiti Korisniku početni pregled uvjeta najma; campstar ne jamči da je takav sažetak uvjeta najma pružatelja usluga potpun, točan i aktualan, te ne prihvaća nikakvu odgovornost u tom pogledu.

(8) Korisnik ne može mijenjati rezervaciju nakon sklapanja Ugovora.

3
§ 3 Cijene

(1) Cijene koje objavljujemo za RV-ove uključuju PDV i iskazuju se u eurima ili u odgovarajućoj lokalnoj valuti.

(2) Uzimajući u obzir neke ponude iz zemalja izvan Eurozone, campstar daje samo približnu cijenu u eurima; Pružatelj usluga će naplatiti konačnu cijenu u odgovarajućoj valuti. Ako je to slučaj, Campstar će naglasiti koliko.

4
§ 4 kategorije RV - ova

(1) Rezervacije i potvrde vrijede za rezerviranu kategoriju, ne za određeni model, a navedena vozila služe kao primjeri određene kategorije vozila. Pružatelji usluga zadržavaju pravo pružiti Korisnicima vozilo jednake ili veće vrijednosti.

(2) RV-ovi koje pružatelj usluga isporučuju klijentima mogu se razlikovati po duljini i visini unutar kategorije koja je rezervirana. U slučaju nadogradnje, campstar preporuča da se unaprijed rezerviraju trajektne prijelaze i parkirna mjesta rezerviraju za najveću dostupnu kategoriju. Svaka odgovornost campstara za dodatne troškove i štete nastale uslijed pružanja većih vozila od strane Pružatelj usluga izričito je isključena.

5
§ 5 Plaćanja

(1) Nakon sklapanja ugovora o upućivanju, zakupnina koja se plaća Pružatelj usluga se naplaćuje.

(2) Korisnik može izvršiti plaćanje kreditnom karticom ili drugim alternativnim načinom plaćanja koje je campstar naveo za određenu zemlju.

(3) campstar ima pravo naplatiti iznos u ime Pružatelj usluga i do te mjere, smatra se da su uplate campstaru izvršene Pružatelj usluga. campstar će izraditi račun koji se šalje e-poštom nakon prijenosa potvrde narudžbe.

(4) campstar nije banka niti ima pravo ponuditi bankarske transakcije ili financijske usluge bilo koje vrste. Da bi pružio financijske usluge, campstar se udružio s Payvision B.V., financijskom institucijom registriranom u Nizozemskoj pod brojem 37078111 s lokalnom gospodarskom komorom; licencirana je i podliježe nadzoru Nizozemske središnje banke (De Nederlandsche Bank N.V.). Usluge koje pruža Payvision mogu obuhvaćati (i) izvršenje transakcija, (ii) prikupljanje i stjecanje novaca i / ili (iii) isplatu sredstava (treće strane)

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta i odredbi, Korisnik izričito priznaje i prihvaća opće uvjete i odredbe Payvision B.V., koje će Vam campstar dati na uvid na zahtjev.

(5) Nakon primitka uplate, Korisniku se dostavlja potvrda o plaćanju, koja se dostavlja Pružatelj usluga zajedno s potvrdom narudžbe i kuponom, što je uvjet za pružanje RV-a.

 (6) Ako Kupac namjerava rezervirati dodatke i dodatne usluge, kampstar će takve zahtjeve proslijediti Uslužitelju. Kupac će pokriti sve povezane troškove izravno, na licu mjesta iu lokalnoj valuti.

(7) U cijenu najma nisu uključeni troškovi korištenja RV-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na gorivo i druge potrošne materijale, cestarine, trajekte, parking i (kamping) pristojbe.

6
§ 6 Neuspjeh pružatelj uslugaa

U slučaju da se sklapanje ugovora između Korisnika i Pružatelj usluga ne može nastaviti (npr. Kao posljedica nesolventnosti Pružatelj usluga), campstar je oslobođen svojih obveza prema ugovoru o upućivanju.

7
§ 7 Otkazivanje

(1) Klijent može otkazati rezervacije samo ako i u onoj mjeri u kojoj dopuštaju uvjeti ugovora o najmu Pružatelj usluga. Korisnik se mora kod Uslužitelja raspitati o mogućnosti otkazivanja i pravnih posljedica.

(2) Korisnik može pregledati opcije otkazivanja Pružatelj usluga na internetskoj stranici www.campstar.com. Međutim, na snazi se primjenjuju samo odredbe Pružatelj usluaa, a campstar ne snosi nikakvu odgovornost za to kako su opcije otkazivanja zastupljene u slučaju da dođe do kršenja istih.

(3) Otkazivanje se može izvršiti putem e-pošte, a obavijest o otkazivanju smatra se primljenom kada e-pošta stigne do kampstara tijekom redovnog radnog vremena, od 9 do 18 sati po Centralnom europskom vremenu, isključujući praznike. U slučaju da se obavijest o otkazu dostavi izvan tih radnih sati, smatra se da je zaprimljena u 9 sati ujutro sljedećeg radnog dana.

8
§ 8 Razdoblje najma i izračun najamnine

(1) Vozilo je rezervirano za razdoblje koje je Korisnik potvrdio na obvezujući način. U svrhu izračuna najamnine, svaki - čak i djelomični - 24-satni period računa se kao dan punog najma. Korisnik mora preuzeti i vratiti RV u vrijeme navedeno u rezervaciji. U slučaju da se RV ne pokupi, ili ako se pokupi kasnije, Korisnik je i dalje odgovoran za plaćanje cjelokupne ugovorene cijene najma.

(2) Neovlašteno produljenje ugovorenog razdoblja najma može rezultirati značajnim dodatnim troškovima.

(3) Korisnik plaća cjelokupnu ugovorenu naknadu za najam čak i ako se RV vrati ranije.

9
§ 9 Preuzimanje i vraćanje vozila, sigurnosni polog

(1) Prilikom preuzimanja i vraćanja RV-a, provjerava se ima li vozilo oštećenja, nedostaju li dijelovi i razina goriva, a stranke moraju zabilježiti sve bitne pronalaske.

 (2) Prilikom preuzimanja vozila, Korisnik mora platiti sigurnosni polog kod Uslužitelja u skladu s primjenjivim ugovorom o najmu. Većina Pružatelja usluga prihvaća debitne ili unaprijed plaćene kartice u tu svrhu. U slučaju da se sigurnosni polog ne može dostaviti u skladu s važećim uvjetima Pružatelja usluga, Pružatelj usluga može odbiti isporuku RV-a dok u cijelosti zadržava svoj zahtjev za naplaćivanje najamnine.

10
§ 10 Popravci

U slučaju da se iznajmljeno RV pokida ili je uključeno u nesreću, Korisnik mora odmah o tome obavijestiti Pružatelja usluga. Popravci se ni pod kojim uvjetima ne smiju izvršavati neovisno bez odobrenja Pružatelja usluga.

11
§ 11 Vozačka dozvola i dob vozača

(1) Za minimalnu ili maksimalnu moguću dob vozača, primjenjuju se uvjeti najma Pružatelja usluga. To vrijedi i za sve zahtjeve koji se odnose na ostale vjerodajnice koje će se pružiti Pružatelj usluga, kao što su vozačka dozvola i putovnica / osobna iskaznica. U mnogim slučajevima potrebne su originalne osobne iskaznice, minimalna dob vozača, vozačke dozvole (moraju biti važeće) te međunarodna vozačka dozvola. Campstar naglašava da Pružatelj usluga može odbiti isporuku RV-a dok zadržava svoj zahtjev za naplaćivanje najamnine u cijelosti ako ovi zahtjevi nisu ispunjeni.

 (2) U većini sučajeva drugi vozač nije uključen te on može rezultirati značajnim dodatnim troškovima.

12
§ 12 Osiguranje

(1) U pogledu osiguranja (odgovornosti, sveobuhvatnog pokrića) primjenjuju se uvjeti koje je odredio Pružatelj usluga, kao što je navedeno u važećim zakonskim propisima.

(2) campstar naglašava da je, u slučaju brojnih Pružatelja usluga, osiguranje od odgovornosti u inozemstvu ograničeno na određenu sumu pokrića. Na vlastitu odgovornost, Korisnici moraju utvrditi ispunjavaju li uvjeti osiguranja njihove zahtjeve. Kod bilo kojeg slučaja za koje je potrebno osiguranje, za koji iznos štete premašuje primjenjivi iznos pokrića prema politici osiguranja od odgovornosti Pružatelja usluga, nije dostupna nikakva zaštita od osiguranja. Međutim, u većini slučajeva dodatno se pokriće može ostvariti putem Pružatelja usluga.

13
§ 13 Garancija

Uloga campstara je uloga posrednika, zbog čega ne nudi RV-ove za iznajmljivanje i, sukladno tome, ne daje jamstvo za ispunjenje ugovornih obveza od strane Pružatelja usluga.

14
§ 14 Odgovornost

(1) campstar je odgovoran bez ograničenja za vlastiti rad i ponašanje samo ako i u mjeri u kojoj djeluje s namjerom ili velikim nemarom. U slučajevima osnovnog nemara, odgovornost Campstara ograničena je na povrede dužnosti (i) čije je ispunjenje neophodno za provedbu Ugovora, (ii) čije kršenje ugrožava predmet Ugovora i (iii) usklađenost s Ugovorom na koju se Korisnik može razumno osloniti (tzv. kardinalne obveze).

(2) U tom smislu, odgovornost Campstara je ograničena na predvidive štete koje su uobičajeno povezane s ugovorom o kojemu je riječ i ograničena na deset puta veću vrijednost od ugovora sklopljenog između Pružatelja usluga i Korisnika.

(3) Gore navedena isključenja i ograničenja odgovornosti ne primjenjuju se na ozljede pogubne po život, tijelo ili zdravlje.

(4) Navedena ograničenja odgovornosti ne utječu na odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode kao ni prema drugim zakonskim odredbama o odgovornosti.

15
§ 15 Viša sila

campstar ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju više sile, koja uključuje ratove, građanske nemire, otmice zrakoplova, terorističke napade, prirodne katastrofe bilo koje vrste, nestanak struje, štrajkove, zatvaranje radnih mjesta i slične događaje.

16
§ 16 Razno

(1) Pravni odnosi između campstara i Korisnika regulirani su zakonom Savezne Republike Njemačke, isključujući KUMPR. Korisnico su tim zakonom vezani samo ako i do mjere u kojoj se odobrena zaštita ne odbija prema obveznim pravilima zakona zemlje u kojoj Korisnik ima stalno prebivalište.

(2) U slučaju da je odredba ovih općih uvjeta neučinkovita, ostale odredbe ovog Ugovora ostaju u punoj snazi i učinku, a nedjelotvorne odredbe smatraju se zamijenjenima učinkovitim, koje mogu najbolje približiti značenje i svrhu neučinkovitih odredbi iz ekonomskih razloga. Isto vrijedi i za moguće praznine koje se ovdje nalaze.