Pravila korištenja

Uvjeti i odredbe za plaćene oglase ("plaćeni oglasi") i besplatne unose ("besplatni oglasi") na campstar.com

Ovi Opći uvjeti i odredbe stupaju na snagu od 01.05.2018

1
§ 1 Opće odredbe

(1) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na ugovorne odnose između campstara Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg (u daljnjem tekstu referirani kao "campstar") i poduzeća u smislu § 14 njemačkog civilnog kodeksa, koji rade na kampovima (u daljnjem tekstu referirani kao "klijent") i koji koriste uslugu campstar.com za plaćene oglase (u daljnjem tekstu referirani kao: "plaćeni oglasi") i/ili besplatni oglasi (u daljnjem tekstu referirani kao "besplatni oglasi").

(2) Primjenjuju se opći uvjeti korištenja koji su regulirani od strane campstara, te trenutačna usluga i cjenik od campstara.

(3)   ili klijent u osnovi može birati između besplatnog i plaćenog oglašavanja. Besplatno oglašavanje uključuje osnovni položaj na web-stranici campstar.com, ali bez prednosti koje pruža plaćeno oglašavanje. Plaćeni oglasi podijeljeni su u tri različite kategorije (srebro, zlato i platina) i mogu se kupiti na temelju jednogodišnjeg ugovora na neodređeno vrijeme. Prednosti plaćenih oglasa možete vidjeti ovdje: https://www.campstar.com/hr/kampiranje/subscription/

2
§ 2 Stvaranje ugovora

(1) Na temelju registracije klijenta na campstar.com, sklapa se ugovorni odnos između stranaka.

(2) Nakon primitka ponude campstar odlučuje prema vlastitom nahođenju, hoće li prihvatiti takvu ponudu. Prihvaćanje ponude klijenta odvija se elektronskom potvrdom ugovora.

(3) Klijenti se mogu registrirati samo na web stranici ako su pravna osoba ili su fizička osoba ili udruženja osoba s punom sposobnošću da uđu u ugovorne odnose. Podnositelj prijave mora imati punu ovlast sklapanja ugovora u ime klijenta.

(4) Nakon sklapanja ugovora, klijent će dobiti mogućnost upravljanja svojim profilom kroz funkcije koje se nude u tzv. campstar cockpit (u daljnjem tekstu "Cockpit"). Putem cockpit-a klijent može pružiti informacije i druge sadržaje, a posebno može postaviti fotografije svojega kampa (u daljnjem tekstu: "Sadržaj"). U određenim slučajevima, campstar će već objavljivati ​​fotografije kampa klijenta u cockpitu (u daljnjem tekstu: fotografije campstara). Klijent može odlučiti preko selekcijskih funkcija cockpita koje će fotografije u budućnosti biti prikazane na njegovom profilu. Kako bi se osiguralo učinkovito davanje prava na fotografije campstara u skladu s § 4 ovih odredbi i uvjeta, klijent može odabrati samo fotografije koje je sam proizveo ili u kojima može učinkovito dodijeliti prava. Fotografije koje nisu odabrane od strane klijenta biti će izbrisane od strane campstara. Sadržaj i fotografije campstara zajednički se nazivaju "sadržaj".

3
§ 3 Predmet ugovora

(1)  Klijent ima pravo angažirati campstar u svrhu objavljivanja plaćenih usluga i / ili besplatnih oglasa. Campstar nudi klijentima različite servisne pakete i usluge. Trenutni paketi i cijene usluga priloženi su ovim uvjetima i odredbama.

(2) Campstar je obvezan uključiti sadržaj koji je klijent stavio na raspolaganje u svrhu plaćenih oglasa i / ili besplatnih oglasa na www.campstar.com i da takav sadržaj postane dostupan u dogovorenom roku. Iz tehničkih razloga, možda neće biti moguće pristupiti sadržaju plaćeni oglasi i / ili besplatni oglasi u određeno vrijeme, ili se takvom sadržaju može pristupiti samo ograničeno, primjerice u slučaju nepredviđenih kvarova u sustavu ili drugih tehničkih poteškoća.

(3) U slučaju da službeni paket klijenta uključuje i radne rezultate koji su stvoreni od strane campstara (npr. Fotografije ili video produkcije), campstar će ih učiniti dostupnim i na www.campstar.com nakon odobrenja klijenta u skladu sa stavkom 3. i stavkom 2. da takav sadržaj bude dostupan za dogovoreno razdoblje u skladu s ovim odredbama i uvjetima. U tom pogledu, campstar daje klijentu neekskluzivna i neprenosiva prava, koja su ograničena za vrijeme trajanja dogovorenog razdoblja u okviru plaćenog oglasa, koja omogućuju oglašavanje na www.campstar.com i na vlastitoj internetskoj stranici klijenta. Klijent ima pravo na obradu rezultata rada samo uz suglasnost campstara. Izričito je zabranjena upotreba rezultata rada na web stranicama konkurenata.

4
§ 4 Davanje prava na korištenje sadržaja

(1) Klijent ovime daje campstaru neekskluzivno, trajno, svjetsko, prenosivo i sublicensirano pravo korištenja sadržaja na mreži i izvan mreže, a osobito kako bi sadržaj bio javno dostupan, kopiran, distribuiran i obrađen.

I bez ograničenja, klijent se izričito slaže da se sadržaj može prevesti i uključiti u ponude izvan campstar.com.

(2) Klijent zastupa da je samostalno stvorio sadržaj ili da je sadržaj stvoren u njegovo ime od strane davatelja usluge kojeg je angažirao i da ima neograničeno pravo distribucije i reprodukcije takvog sadržaja. Klijent jamči da sadržaj ne krši prava trećih osoba. Klijent se u tom pogledu odriče od campstar-a u odnosu na sve zahtjeve trećih strana (uključujući razumne pravne troškove).

(3) Pravo na fotografije campstar daje klijentu prilikom odabira fotografija od strane klijenta kao dio funkcionalnosti u cockpitu; Usput sadržaj koji je učitan od strane klijenta mora biti potvrđen od strane cockpit-a.

5
§ 5 Brisanje sadržaja i otkazivanje

(1) Pravna odgovornost sadržaja isključiva je odgovornost klijenta. On uvjerava da sadržaj ne krši prava trećih strana i ne sadrži sadržaj rasističke, seksističke ili na drugi način uvredljive i / ili diskriminirajuće prirode.

2) Campstar ima pravo izbrisati sadržaj ako:

- krši prava trećih strana,

- krši zakonske propise,

- sadržava nedopušten sadržaj prema sukladno prethodnoj navedenoj stavci 1.

(3) Ako je bilo koji sadržaj izbrisan u skladu s gornjom stavkom (2), campstar će bez odgađanja obavijestiti klijenta o brisanju takvog sadržaja i dati mu priliku da dostavi ispravnu verziju sadržaja koja ne krši prava. Takvo brisanje ni na koji način neće utjecati na obveze plaćanja klijenta.

(4) Ugovorni odnos koji postoji između campstara i klijenta u slučaju plaćenih oglasa mogu obustaviti obje strane uz otkazni rok od dva tjedna do kraja ugovornog razdoblja. Takav otkaz mora biti pismeno isporučen na campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg ili putem E-maila na: info@campstar.com.

(5) Ako klijent ne želi ili ne želi više da se sadržaj koji se odnosi na njegove usluge bude objavljen na campstar.com, campstar će takav sadržaj bez odgađanja izbrisati po primitku odgovarajuće obavijesti putem kontakt obrasca na campstar.com.

(6) Plaćeni oglas klijent može kupiti na neodređeno vrijeme ili na ograničeno razdoblje od jedne godine. U slučaju kupovine plaćenog oglasa na neodređeno vrijeme, ugovor se produžuje za jednu godinu automatski, osim u slučaju pravovremenog otkazivanja ugovora. U slučaju kupovine plaćenog oglasa na ograničeni rok od jedne godine, ugovor se automatski završava nakon jedne godine.

6
§ 6 Naknada

(1) Naknada za usluge koje klijent koristi u vidu plaćenih oglasa iskazuje se isključivo u elektronskom obliku putem E-maila. Konačni iznos prikazan u fakturi treba platiti odmah po isporuci fakture.

(2) Naknada se može platiti kreditnom karticom, SEPA bankovnim prijenosom i bankovnim prijenosom.

(3) Ako klijent ne izvrši plaćanje po zahtjevu, klijent je dužan nadoknaditi nastale dodatne troškove, osim ako nije odgovoran za neuspjeh ili može dokazati da se šteta uopće nije pojavila ili je gubitak znatno niži od traženih dodatnih troškova.

(4) Trenutno važeće cijene za plaćene oglase možete pogledati ovdje: https://www.campstar.com/hr/kampiranje/subscription/

(5) Pojedinačno dogovoreni popusti na plaćene oglase vrijede samo jednom i ne obnavljaju se ako se ugovor produži, osim ako je to prethodno dogovoreno.

7
§ 7 Odšteta

Klijent je dužan nadoknaditi campstaru preuzrokovanu štetu i zadržati campstar neoštećenim u odnosu na tvrdnje treće strane protiv campstara zbog bilo kakvog kompromitirajućeg sadržaja klijenta. Takva mjera se ne primjenjuje u slučaju kada klijent nije odgovoran za takvo kršenje prava.

8
§ 8 Jamstvo

(1) Campstar ne jamči da usluga mora biti bez tehničkih grešaka, i (bez ograničenja) ne jamče da će web stranica ili sadržaj na web stranici biti dostupni bez prekida, niti da će sadržaj klijenta biti distribuiran u potpunosti i/ili bez pogrešaka.

(2) Ako je campstar podvrgnut zakonskom ovršnom zahtjevu, campstar će u početku imati pravo otkloniti svako kršenje obveze ponovnim radom. To će općenito biti u obliku produžetka razdoblja u kojem je sadržaj objavljen.

(3) U slučaju "više sile", campstar nije obvezan obavljati svoje obveze. "Viša sila" uključuje sve nepredvidive događaje kao i bilo koji događaj izvan kontrole bilo koje stranke. To uključuje, bez ograničenja, pravne sporove, mjere koje poduzimaju javne vlasti, neuspjeh komunikacijskih mreža, smetnje u području pružatelja usluga i druge razne tehničke zastoje ili prekide izvan kontrole campstara.

9
§ 9 Ograničenja i isključenja odgovornosti

(1) Campstar je odgovoran za štetu, osim u slučaju materijalnog kršenja ovog sporazuma, u toj mjeri da je campstar ozbiljno nemaran ili se bavi namjernim nepravilnim ponašanjem. U slučaju materijalnog kršenja ovog sporazuma, campstar će biti odgovoran za sve postupke koji dovode do te odgovornosti.

(2) Osim u slučaju ozbiljne nepažnje ili namjernog nepoštivanja propisa, odgovornost campstara ograničena je na iznos štete koja bi se mogla predvidjeti u trenutku sklapanja ovog ugovora.

(3) Campstar će biti odgovoran samo za neizravni ili posljedični gubitak ili štetu, uključujući gubitak zarade, samo u slučaju ozbiljne nepažnje ili namjernog lošeg ponašanja od strane campstara.

(4) Izuzeci i ograničenja odgovornosti navedena gore ne primjenjuju se u slučaju izrazitog preuzimanja odgovornosti od strane campstara u obliku obeštećenja niti u pogledu gubitka ili štete nastale uslijed gubitka života, tjelesne ozljede ili štetu zdravlju, niti na bilo koji drugi gubitak ili štetu koja se ne može isključiti zakonom.

10
§ 10 Promjena cijene za plaćene oglase, promjena uvjeta i odredbi

(1) Campstar mora pravodobno obavijestiti o promjeni cijena, s time da klijent može raskinuti ugovoreni odnos u skladu s ugovornim dogovorenim otkaznim rokom prije nego što nove cijene stupaju na snagu. Klijenti ne ostvaruju takvo pravo u slučaju da nastavljaju primati usluge campstara nakon isteka otkaznog roka koji se primjenjuje na promjenu cijene, takva promjena cijene postaje obvezujuća za obje strane, a sve buduće naknade se podmiruju na temelju takve promjene cijene.

(2) Campstar može predložiti izmjene općih uvjeta i odredba korisniku usluge, i to najkasnije dva tjedna prije nego te promjene stupaju na snagu, predložene promjene se šalju pismenim putem (uključujući i e-mailom). Predložena izmjena ovih općih uvjeta od strane campstara će se smatrati prihvaćenom, osim ako se klijent ne protivi izmjeni u pisanom obliku (uključujući e-mail) u roku od dva tjedna od dana takve obavijesti. Klijentu se posebno konstatira ova ugovorna posljedica u kontekstu ponude za promjenu.

11
§ 11 Mjesto izvršenja, primjena njemačkog prava, nadležnost

(1) Ugovorni odnos između stranaka i navedenih općih uvjeta i odredbi biti će isključivo regulirani zakonima Savezne Republike Njemačke, isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o prodaji robe.

(2) Ako klijent posluje kao tvrtka unutar njemačkog trgovačkog zakonika (Handelsgesetzbuch), Hamburg je jedino mjesto nadležnosti za svaki spor koji proizlazi iz i u vezi s ugovornim odnosom između stranaka i ovih općih uvjeta i odredbi.

12
§ 12 Klauzula o isključivosti

Ako je bilo koja odredba ovih uvjeta nevažeća, ostale odredbe ostaju nepromijenjene. Smatra se da je nevažeća odredba zamijenjena na pravno učinkovit način onom odredbom koja je najbliža smislu i svrsi nevažećih odredbi. Isto vrijedi i za eventualne rupe u zakonu.