Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja web stranice campstar.com

Ovi Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu od 01.09.2019

1
Predmet ugovora

(1) Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na ugovorni odnos između tvrtke campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg (u daljnjem tekstu "campstar") i korisnika web stranice www.campstar.com koji traže i / ili rezerviraju usluge od operatera kampa putem ove platforme (u daljnjem tekstu "klijenti").

(2) campstar nudi dvije različite usluge za svoje klijente.

(3) campstar nudi posredovanje za neke od kampova koji suprezentirani na www.campstar.com. Klijenti sklapaju agencijski ugovor s campstar-om, a campstar posreduje sporazum između kupca i operatora kampa (u daljnjem tekstu "klijenti"). Za ove kampove primjenjuje se pravila korištenja iz odjeljak 1 i odjeljak 3.

(4) Za ostale kampove, jedina mogućnost je da se izravno obratite vlasniku kampa putem web stranice www.campstar.com. U ovom slučaju, ugovor o posredovanju između tvrtke campstar i klijenta nije zaključen. Na taj način kupac može samostalno sklopiti ugovor s klijentom. Odjeljak 2 i odjeljak 3 pravila korištenja primjenjuju se na ove kampove.

2
Odjeljak 1: Pravila korištenja za posredovanje usluga klijenta

§ 1 Sklapanje ugovora

(1) Ponuda kupca za sklapanje ugovora s operatorom je obvezujuća, ako je na kraju postupka rezervacije aktivirana tipka "Rezervirajte sada i platite".

(2) Ugovor s operatorom se zaključuje dolaskom potvrde rezervacije u elektroničkom oblikukod kupca.

(3) Nakon primitka ove potvrde rezervacije, kreira se besplatni ugovor o posredovanju između klijenta i campstara.

(4) Korisnik se obavještava da ne postoji zakonsko pravo na opoziv ugovora s operatorom, sukladno članku 312g Para. 2 S. 1 br.

3
§ 2 Plaćanje, potvrda o plaćanju i potvrda rezervacije

(1) S sklapanjem ugovora s operatorom kupac dobiva elektronički račun za usluge koje rezervira operator. Ako nije drugačije dogovoreno, iznos koji se plaća dospijeva po primitku potvrde o plaćanju od strane kupca.

(2) Klijent ima mogućnost neposrednog bankovnog prijenosa, plaćanja kreditnom karticom i, ako je primjenjivo, alternativnih načina plaćanja u pojedinim zemljama naznačenim na web stranici campstara kao sredstvo plaćanja.

(3) campstar ima pravo naplatiti iznos naveden na dokazu o uplati operateru. Smatra se da su uplate za campstar izvršene operatoru.

(4) campstar nije banka, niti je licenciran za pružanje bankarskih ili platnih usluga bilo koje vrste. Campstar se udružio s tvrtkom Payvision B.V. kako bi pružio financijske usluge. Payvision B.V. je financijska institucija, registrirana u Nizozemskoj s privrednom komorom broj 37078111, a pod nadzorom je i licencirana od strane Nizozemske središnje banke (De Nederlandsche Bank N.V.). Usluge koje pruža Payvision B.V. mogu uključivati, ali nisu ograničene na (i) obradu transakcija, (ii) prikupljanje i stjecanje fonda i / ili (iii) isplatu (trećih strana) sredstava. Prihvaćanjem naših Uvjeta i odredbi, izričito se slažete s prihvaćanjem i obvezujete se na uvjete i odredbe koji su propisani od strane Payvision B.V., koji se na zahtjev mogu podijeliti s campstar-om.

(5) Nakon primitka uplate, kupac dobiva potvrdu o plaćanju koja se smatra potvrdom rezervacije. Nakon predočenja potvrde rezervacije, kupac ima pravo tražiti usluge od operatora.

4
§ 3 Otkaz ugovora s operatorom od strane kupca

(1) Kupac može odustati od rezervacije, najkasnije 24 sata prije datuma dolaska, na temelju sljedećih uvjeta (vidi para. 2. i 4.). Otkazivanje se mora izvršiti na campstaru putem e-maila (bookings@campstar.com).

(2) Korisniku je dopušteno 48-satno razdoblje besplatnog otkazivanja, nakon što je izvršena rezervacija, pod uvjetom da to nije u sukobu s odlomkom 1, §3 Para.1.

(3) U slučaju otkazivanja ugovora s operatorom prije početka putovanja ili ako ne započne putovanje, operater gubi pravo na ugovorenu naknadu. Umjesto toga, Operator može, ako otkazivanje ugovora nije njegova krivnja ili u slučaju više sile, zahtijevati razumnu naknadu za poduzete mjere opreza i troškove nastale do trenutka otkazivanja ugovora.

(4) Prilikom izračunavanja naknade u skladu sa stavkom 1., operator mora uzeti u obzir troškove i moguće druge uporabe usluga koje bi morao pružiti kupcu. Naknada se obračunava za operatera kako slijedi nakon datuma kada je campstar primio obavijest klijenta o otkazivanju ugovora:

●     Više od 30 dana prije dolaska - 20% uplaćenog iznosa

●     29 dana - 7 dana prije datuma dolaska - 70% uplaćenog iznosa

●     Manje od 7 dana prije datuma dolaska - 100% uplaćenog iznosa

(5) Kupac je slobodan dokazati operateru da nije nastao nikakav trošak ili da su troškovi znatno niži od gore navedenog paušalnog iznosa.

5
§ 4 Izmjene i dopune

(1) Kupac nema pravo tražiti izmjene i dopune nakon sklapanja ugovora s operatorom. Osobito datum, svrhu boravka i vrstu usluge.

(2) Izmjene rezervacije su moguće u obliku otkazivanja i kreiranja nove rezervacije. Odredbe o otkazivanju u skladu s §3 dijela 1 ovih uvjeta se primjenjuju.

6
§ 5 Otkazivanje rezerviranih usluga od strane campstara

U slučajevima kada su se pojavile tehničke greške u elektroničkoj komunikaciji od kupca do campstara i / ili od campstara do operatera i / ili u slučajevima prebukiranja, zbog primanja istovremenih rezervacija, campstar ima pravo otkazati rezervirane usluge kupca u roku od 48 sati nakon slanja potvrde rezervacije, bez zamjene. U tom slučaju kupac će primiti već izvršenu uplatu u cijelosti. Dodatni zahtjevi kupca iz bilo kojih pravnih razloga su isključeni.

7
§ 6 Garancija

(1) Kao posrednik, campstar ne preuzima nikakva jamstva za ugovorne usluge operatora. Međutim, campstar je spreman djelovati kao posrednik u slučaju poteškoća s operatorom.

(2) Sve informacije koje daje campstar sastavljene su s najvećom pažnjom. Međutim, ne može se prihvatiti nikakva odgovornost za bilo kakve pogreške u prikupljanju podataka ili prijenosu podataka.

(3) Informacije na www.campstar.com uglavnom pružaju operateri. Svaki operator snosi isključivu odgovornost za točnost, potpunost i pravovremenost informacija. To se posebno odnosi na cijene i dostupnost. Campstar ne jamči podatke koje je dostavio operater.

8
§ 7 Odgovornost

(1) campstar nije odgovoran za sklapanje ugovora s operatorom. To vrijedi i za bilo kakve nedostatke ili oštećenja koja proizlaze iz i u vezi s pružanjem usluga operatera kupcu. One se trebaju dokazivati ​​isključivo u ugovornom odnosu s operatorom.

(2) campstar je odgovoran bez ograničenja za vlastite usluge i ponašanje, samo u slučajevima krajnjeg nemara i nepažnje. U slučaju jednostavnog nemara, campstar će biti odgovoran samo u slučaju kršenja takvih obveza čije je ispunjenje bitno za pravilno izvršenje ugovora, čija povreda ugrožava postizanje svrhe ugovora i na čije se ispunjenje klijent može redovito oslanjati (kardinalne obveze).

(3) U tom smislu, odgovornost tvrtke campstar ograničena je na tipično ugovorne i predvidive štete, a maksimalni iznos odgovornosti ograničen je na ugovornu vrijednost ugovora s operatorom.

(4) Gore navedena isključenja i ograničenja odgovornosti ne primjenjuju se u slučaju povrede života, tijela ili zdravlja.

(5) Navedena ograničenja odgovornosti ne utječu na odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode i drugim obveznim zakonskim odredbama o odgovornosti.

9
§ 8 Viša sila

campstar nije odgovoran za slučajeve više sile. To se posebno odnosi na ratove, nerede, terorističke napade, prirodne katastrofe bilo koje vrste, nestanak struje, štrajkove, isključenje s rada i slično.

10
Odjeljak 2: Uvjeti i odredbe korištenja web stranice za kontaktiranje operatera

§ 1 Sadržaj na www.campstar.com

(1) campstar pruža samo informacije o ponudama kampova i uslugama za kampove koji se ne mogu rezervirati u skladu s odjeljkom 1 ovih uvjeta.

(2) campstar se trudi osigurati da je www.campstar.com funkcionalan i dostupan na internetu. Neograničena dostupnost i korištenje web stranice bez grešaka nisu zagarantirana. campstar ne preuzima nikakva jamstva za tehničke nedostatke, osobito za stalnu i neprekidnu dostupnost baze podataka i njezinog sadržaja i / ili za potpunu i besprijekornu reprodukciju sadržaja unesenog u bazu podataka.

(3) campstar će uložiti maksimalne napore kako bi osigurao kvalitetu i točnost informacija koje se pružaju korisniku i nastojat će ih stalno poboljšavati. Međutim, campstar ne prihvaća nikakvu odgovornost ili odgovornost za točnost pruženih informacija.

11
§ 2 Rezervacije ponuda na www.campstar.com

(1) Korisnik koji želi sklopiti ugovor za ponudu postavljenu na campstar.com mora izravno kontaktirati vlasnika kampa.

(2) Ugovor se sklapa isključivo između operatera kampa i korisnika. Campstar ne posreduje ovaj ugovor i ne postaje sam ugovorni partner kupca.

(3) campstar se odriče svih jamstava i izjava da je sadržaj na www.campstar.com točan ili potpun.

(4) campstar se izričito odriče svih jamstava i uvjeta koje će ugovori pokrenuti ili sklopiti na temelju ponuda na www.campstar.com biti provedivi prema zakonima zemlje u kojoj će se ugovor izvršiti.

12
Odjeljak 3: Uvjeti korištenja

§ 1 Manipulacija web stranicom

(1) Korisnici mogu koristiti web stranicu samo pomoću funkcionalnosti koje pruža campstar.com. Nije dopušteno premošćivanje ovih funkcionalnosti, osobito korištenjem neovlaštenog softvera, npr. softver za pretraživanje. Svi prekršaji biti će pravno gonjeni od strane campstara.

(2) Korisnici ne smiju integrirati, povezivati se i / ili na drugi način povezivati sadržaj web stranice s bilo kojom drugom web stranicom.

13
§ 2 Prava na bazu podataka

campstar posjeduje prava na sadržaj web stranice i bazu podataka. Campstar ima isključivo pravo na sva autorska prava, zaštitne znakove i druga zaštitna prava na rad baze podataka, bazu podataka, sadržaj koji je dostupan, podatke i druge dizajne.

14
§ 3 Izmjena ovih Uvjeta i odredbi

campstar zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i odredbi u bilo koje vrijeme i njihovo uključivanje u buduće ugovore u trenutku njihove izmjene.

15
§ 4 Zaštita podataka

(1) campstar prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke korisnika samo ako postoji pravno valjani pristanak ili zakonska odredba koja dopušta prikupljanje, obradu i / ili korištenje podataka. Campstar prikuplja, obrađuje i koristi takve podatke koji su potrebni za pružanje usluga campstara te korištenje i rad platforme campstar ili usluga koje operatori nude u tom pogledu.

(2) Prijenos podataka bilo kojoj trećoj strani je isključen. Prijenos podataka trećim osobama odvija se isključivo u mjeri potrebnoj za sklapanje ugovora s operatorom.

(3) Dodatne informacije o zaštiti podataka i rukovanju osobnim podacima mogu se naći u izjavi o zaštiti podataka na www.campstar.com.

16
§ 5 Konačna odredba

(1) Pravni odnos između campstara i korisnika uređuje se zakonima Savezne Republike Njemačke, isključujući UN-ovu Konvenciju o ugovorima za međunarodnu prodaju robe. Za potrošače, ovaj izbor prava primjenjuje se samo u mjeri u kojoj odobrena zaštita nije povučena obveznim odredbama zakona zemlje u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište.

(2) Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi nevažeća, ostale odredbe ostaju nepromijenjene. Nevažeću odredbu zamjenjuje odredba koja joj je najbliža u smislu i svrsi nevažećih odredbi na pravno učinkovit način. Isto vrijedi i za sve eventualne rupe u zakonu.