Campstar gebruikersvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website campstar.com

Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 01.09.2019.

1
Onderwerp van de overeenkomst

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg (hierna genoemd als “campstar”) en gebruikers van de website www.campstar.com die verzoeken en/of een dienst boeken van een campingbeheerder via dit platform (hierna genoemd als “klant”).

(2) Campstar biedt twee verschillende diensten aan, aan haar klanten.

(3) Campstar biedt bemiddeling voor verscheidenen campings of kampeerterreinen, aangeboden op www.campstar.com. De klant gaat een agentschapsovereenkomst aan met campstar. Campstar zal op haar beurt bemiddelen in een overeenkomst tussen de klant en de campingbeheerder, zoals aangegeven op de website (hierna genoemd “beheerder”). Voor deze kampeerterreinen zijn Sectie 1 en 3 van toepassing.

(4) Voor andere kampeerterreinen is de enige optie contact opnemen met de campingbeheerder via de website, www.campstar.com. Bij deze optie is de agentschapsovereenkomst tussen de campstar en de klantniet van toepassing. Op deze manier kan de klant onafhankelijk een contract met de beheerder afsluiten. Voor deze campingterreinen zijn sectie 2 en 3 van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

2
Sectie 1: Algemene Voorwaarden voor de bemiddeling vandiensten van beheerders

§ 1 Conclusie van het contract

(1) Een aanbod van een klant om een overeenkomst aan te gaan met de beheerder is bindend, als aan het einde van het boekingsproces de knop “Boek nu en betaal” is geactiveerd.

(2) Het contract met de beheerder is afgerond wanneer er een boekingsbevestiging aangekomen is bij de klant, in elektrische vorm.

(3) Met de aankomst van deze boekingsbevestiging is er ook een gratis bemiddelingscontract tussen de klant en campstar gecreëerd.

(4) De klant is bekwaam dat er geen wettelijke herroepingsrecht is voor het contract met de beheerder, zoals beschreven staat in §312 g Pararaaf 2 S. 1 No. 9.

3
§ 2 Betaling, betalingsbevestiging en boekingsbevestiging

(1) Met het afronden van het contract met de beheerder, ontvangt de klant een elektrische betalingsbevestiging voor de diensten geboekt bij de beheerder. Tenzij anders afgesproken, is het te betalen bedrag verschuldigd nadat de klant de betalingsbevestiging heeft ontvangen.

(2) De klant heeft de optie voor een directe bankoverschrijving, betaling via creditcard, of indien van toepassing, een andere betaalmethode gebruikt in individuele landen en aangegeven op de campstar website als gebruikte betaalmethode.

(3) Campstar is verantwoordelijk het aangegeven bedrag in ontvangst te nemen als betalingsbevestiging voor de beheerder. Betalingen aan campstar zijn te beschouwen als een betaling aan de beheerder.

(4) Campstar is geen bank, en daarmee niet bevoegd om bank- of betaaldiensten in elke vorm aan te bieden. Campstar heeft een partnerschap met Payvision B.V. die financiële diensten aanbiedt. Payvision B.V. is een financieel instituut, geregistreerd in Nederland met KvK nummer 37078111, en wordt gecontroleerd en erkent door De Nederlansche Bank N.V. De diensten aangeboden door Payvision omvatten en zijn niet gelimiteerd tot i) Het verwerken van transacties, ii) het verzamelen of verkrijgen van fondsen en/of, iii) uitbetalen van (derde-partij) fondsen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden, accepteert u gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden van Payvision B.V., die op verzoek van campstar gedeeld mogen worden.

(5) Nadat de betaling in ontvangst is genomen, ontvangt de klant een betalingsbevestiging die ook dient als een boekingsbevestiging. Bij het voorleggen van deze betalingsbevestiging heeft de klant recht op de op voorhand afgesproken diensten van de beheerder.

4
§3 Annuleringen van het contract met de beheerder door de klant

(1) De klant mag zich terugtrekken uit de reservering, tot 24 uur voor de aankomstdatum, en op basis van de volgende voorwaarden (Zie paragraaf 2 en 4). Annulering moet bekend worden gemaakt aan campstar via email (bookings@campstar.com).

(2) The klant heeft een gratis annuleringstijd van 48 uur, na het maken van de reservering, als deze niet in conflict is met Sectie 1 §3, punt 1.

(3) Als de klant zich terugtrekt uit het contract met de beheerder voor het begin van de reis, of als hij/zij de reis niet begint, verliest de beheerder het recht op de op voorhand afgesproken compensatie. In plaats daarvan mag de beheerder, als de reden van terugtrekking externe oorzaken of overmacht is, een redelijke compensatie terugvragen voor alle getroffen voorbereidingen en uitgaven gemaakt tot de datum van terugtrekking door de klant.

(4) Tijdens het berekenen van de compensatie in overeenstemming met paragraaf 1, moet de beheerder rekening hebben gehouden met bespaarde kosten en mogelijke andere diensten die aangeboden hadden moeten worden aan de klant. Deze compensatie zal worden berekent voor de beheerder, zoals volgt, nadat er duidelijk is bij campstar dat de klant zich terugtrekt uit het contract.

• Meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum – 20% van het betaalde bedrag

• 29 tot 7 dagen voor de aankomstdatum – 70% van het betaalde bedrag

• Minder dan 7 dagen voor de aankomstdatum – 100% van het betaalde bedrag

(5) De klant is vrij om te bewijzen aan de beheerder dat geen kosten, of aanzienlijke minder kosten zijn gemaakt dan de hierboven vermelde som.

5
§4 Wijzigingen

(1) De klant heeft geen recht om wijzingen te claimen na het afronden van het contract met de beheerder. Dit geldt voor de datum, de reden van verblijf of de type dienst.

(2) Wijzigingen van een boeking zijn mogelijk met een annulering, gevolgd door een nieuwe boeking. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing, volgens §3, punt 1 van deze voorwaarden.

6
§5 Annuleringen van geboekte diensten bij campstar

In het geval van een technische storing tussen de klant en campstar, en/of van campstar naar de beheerder en/of in het geval van een overboeking is campstar, door een onmiddellijk boekingssysteem, verantwoordelijke de geboekte dienst binnen 48 uur te annuleren na het zenden van de boekingsbevestiging, zonder vervanging. In dit geval, zal de klant het volledige betaalde bedrag terugkrijgen. Alle andere vorderingen van de klant om wettelijke redenen zijn uitgesloten.

7
§6 Garantie

(1) Als tussenpersoon gaat campstar uit van geen garantie voor alle contractuele diensten van de beheerder. Maar, campstar is voorbereid om als tussenpersoon op te staan bij moeilijkheden met de beheerder.

(2) Alle informatie gegeven door campstar is zorgvuldig opgesteld. Echter, geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor eventuele fouten bij het verzamelen of verzenden van gegevens.

(3) De informatie op www.campsite.nl wordt voor een groot deel aangeboden door beheerders. Elke beheerder is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Dit geldt zeker voor de prijzen en beschikbaarheid. Campstar garandeert de informatie aangeboden door de beheerder niet.

8
§7 Aansprakelijkheid

(1) Campstar is niet aansprakelijk voor de afronding van een contract met een beheerder. Dit geldt ook voor alle gebreken en beschadigingen die zich voordoen tijdens het verlenen van de dienst van de beheerder naar de klant. Deze moeten worden bevestigd in de contractuele contact met de beheerder.

(2) Campstar is in geen enkel geval aansprakelijk voor haar eigen diensten en de manier van handelen, alleen in het geval van opzet of grove nalatigheid. In het geval van simpele nalatigheid, zal campstar alleen aansprakelijk zijn in het geval van het niet nakomen van dergelijke verplichtingen wanneer het nakomen essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, of als het niet nakomen het doel van de overeenkomst in gevaar kan brengen waarop de klant normaal gesproken vertrouwt (hoofdverplichtingen).

(3) In dit opzicht is campstar haar aansprakelijkheid gelimiteerd tot contractuele en voorzienbare beschadigingen. De maximale aansprakelijkheid is gelimiteerd tot de contractwaarde van het contract met de beheerder.

(4) Alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden niet bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(5) Aansprakelijkheid onder de Productaansprakelijkheidswet en andere verplichte aansprakelijkheidsbepalingen, blijven onaangetast door alle bovenstaande restricties van aansprakelijkheid

9
Sectie 2: Algemene voorwaarden voor het gebruiken van de website voor het contacteren van beheerders

§1 Inhoud op www.campstar.com

(1) Campstar biedt alleen informatie aan over aanbiedingen en diensten van kampeerterreinen die niet geboekt kunnen worden in overeenstemming met sectie 1 van deze voorwaarden.

(2) Campstar doet haar best om ervoor te zorgen dat www.campstar.nl functioneert en te bezoeken is op het internet. De ongelimiteerde toegankelijkheid en probleem vrije manier van het gebruiken van de website zijn niet vanzelfsprekend. Daarom biedt campstar geen garantie voor technische problemen, inclusief een constante ononderbroken beschikbaarheid van de database en haar informatie en/of voor het op een probleem vrije manier compleet maken van informatie op de website en in de database.

(3) Campstar doet haar best om kwaliteit en volledigheid van de aangeboden informatie aan de gebruiker en zal streven om dit ononderbroken te verbeteren. Maar, campstar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de aangeboden informatie.

10
§2 Boekingen en aanbiedingen aangeboden op www.campstar.com

(1) Een gebruiker die een contract wenst af te ronden voor een aanbieding geplaatst op campstar, zal contact op moeten nemen met de beheerder.

(2) Het contract wordt afgerond, tussen de beheerder van het kampeerterrein en de gebruiker. Campstar is geen tussenpersoon in dit contract en wordt geen contractuele partner van de klant.

(3) Campstar doet afstand van alle garanties en verantwoordelijkheden over de compleetheid en nauwkeurigheid van de informatie op www.campstar.com.

(4) Campstar doet afstand van alle garanties en voorwaarden van de geïnitieerde en/of afgeronde contracten op basis van een geplaatste aanbieding op www.campstar.com. deze staan onder nationaal recht van het land waar het contact is geïnitieerd/afgerond.

11
Sectie 3: Gebruikersvoorwaarden

§1 Manipulatie van de website

(1) Gebruikers mogen de website alleen gebruiken naar aangegeven via www.campstar.com. Het is niet toegestaan om deze gebruikersvoorwaarden uit de weg te gaan, met name het gebruiken van ongeautoriseerde software en/of zoek software. Alle schendingen zullen gestraft worden door campstar.

(2) Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te integreren, te linken of te koppelen aan een andere website.

12
§2 Databank rechten

Campstar beheert de rechten over de informatie van de website en de databank. Campstar heeft alleenrecht op alle auteursrechten, handelsmerken en andere beschermende recht op de databankwerken. De databank, de ter beschikking gestelde inhoud, gegevens en andere ontwerpen.

13
§3 Wijzigingen aan deze Algemene gebruikersvoorwaarden

Campstar heeft het recht om deze algemene gebruikersvoorwaarden te wijzigen op elk moment en ze in te voegen in toekomstige contracten.

14
§4 Privacy

(1) Campstar collecteert, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van klanten alleen als hier een legaal verkregen toezegging of een wettelijke bepaling voor is die de inzameling, en/of het gebruik van gegevens toestaat. Campstar collecteert, verwerkt en gebruikt deze gegevens omdat het essentieel is voor het voorzien van campstar haar diensten en het gebruiken en de website, of voor de diensten aangeboden door de beheerder in dit scenario.

(2) Het delen van gegevens met derden is uitgesloten. Het delen van gegevens met derden gebeurt alleen voor uiterst essentiële redenen, voor het afronden van een contract met de beheerder.

(3) Verdere informatie over privacy en de beveiliging hiervan of het gebruik van persoonlijke informatie kan gevonden worden in onze privacy declaratie op www.campstar.com

15
§5 Slotbepaling

(1) De legale relatie tussen campstar en de gebruiker zal gecontroleerd worden door de rechten van de Federale Republiek Duitsland met uitsluiting van het UN verdrag inzake internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor klanten, deze keuze in rechten zijn alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de klant woont.

(2) Als een bepaling van deze Algemene gebruikersvoorwaarden ongeldig is, zullen de resterende bepalingen onaangetast blijven. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een die het dichtst bij de betekenis en doel van de ongeldige bepaling komen in een rechtelijke effectieve manier. Hetzelfde geldt voor alle mogelijke mazen.