T&C voor camperverhuur

Algemene Voorwaarden voor het gebruiken van www.campstar.nl met referentie naar de RV huurovereenkomsten

1
§1  Onderwerp van de overeenkomst 

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen campstar Worldwide Camping GmbH, Stadtdeich 5, 20097 Hamburg (hierna genoemd als “campstar”) en gebruikers van de website www.campstar.nl (hierna genoemd als “klant”) die dit platform gebruiken om een huurcontract op te zetten met een partij die vrijetijd voertuigen (RV’s) te huur aanbiedt. (hierna genoemd als “beheerder”). 

(2) Campstar biedt zelf geen RV’s te huur aan. 

(3) Deze service van campstar is bedoelt voor particulieren, niet voor bedrijven.

(4) Campstar geeft klanten de kans om een contract op te starten en – met het accepteren van het voertuig – dit contract af te sluiten met een Nederlandse of Internationale partij die RV’s te huur aanbiedt. Deze contracten binden alleen klanten en beheerders, waarbij campstar meedoet in een vrij doorverwijzingscontract met klanten op basis van deze algemene voorwaarden. 

(5) Campstar beheert deze reisdiensten of pakketten niet, daarom zijn de wettelijke bepalingen van de reisovereenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, §§ 651 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)) van toepassing. 

2
§2 Het afronden van het contract (Klant met campstar / klanten met beheerders) 

(1) Bij het doorklikken van “Nu boeken en betalen” accepteerd de klant dat hij/zij een bindend verwijzingscontract aan gaat met campstar, door via campstar te boeken met een beheerder. 

(2) Het aanbod van de klant wordt niet geaccepteerd totdat de beschikbaarheid van RV’s is vastgesteld bij de beheerder 

(3) Als de beheerder de beschikbaarheid van RV’s heeft vastgesteld, accepteert campstar het aanbod van de klant door de boekingsinformatie te sturen via email. De voucher geeft de klant het recht om het contract met de beheerder af te ronden. Campstar is niet verantwoordelijk bij evenementen waarin de beheerder weigert een contract af te sluiten met een klant. 

(4) Campstar zal zich inspannen om de orderbevestiging en voucher binnen vijf werkdagen na ontvangst van het aanbod van de klant te versturen. Verstrijkt deze termijn, dan is de klant niet langer gebonden aan het aanbod. De klant kan echter ook de orderbevestiging aanvaarden die hij na het verstrijken van deze termijn ontvangt. 

(5) De klant gaat een huurcontract aan met de beheerder tijdens het accepteren van het voertuig op de website. Dit huurcontract, net zoals, de leasevoorwaarden reflecteren op de beheerder haar voorkeuren en de regels van het desbetreffende land. 

(6) De beheerders’ huur- en leasecontract kunnen opnieuw worden bekeken met de beheerder, wanneer het huurcontract wordt uitgevoerd. In het geval dat de voorwaarden in strijd zijn met de beheerders’ huurvoorwaarden, overheerst het laatste. 

(7) Campstar zal de klanten voorzien van een samenvatting van de leasevoorwaarden van de beheerder in kwestie, op de website en als deel van de orderbevestiging. Deze samenvatting geeft de klant een overzicht van de leasevoorwaarden: campstar is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en accuraatheid van deze samenvatting. 

(8) De klant kan geen wijzigingen aanbrengen in de reservering na het afronden van het contract. 

3
§3 Prijzen 

(1) De prijzen voor RV’s die worden gemeld op de website zijn inclusief VAT en gegeven in EUR of de relevante lokale valuta. 

(2) Met respect voor aanbiedingen van landen buiten de Eurozone, vermeld campstar alleen een schatting in EUR, de precieze prijs zal gefactureerd worden voor de beheerder in de goede valuta. 

4
§4 RV categorieën 

(1) Reserveringen en bevestigingen zijn van toepassing op de geboekte categorie, niet een specifiek model, met de genoemde voertuigen als voorbeelden voor de categorie van het voertuig. De beheerder heeft het recht om de klant een voertuig aan te bieden van dezelfde of betere kwaliteit. 

(2) De RV’s die de beheerder levert aan de klant kunnen verschillen in lengte en hoogte binnen de geboekte categorie, in het event van een upgrade, beveelt campstar het vooraf boeken van veerboten en parkeerplaatsen voor de grootste beschikbare categorie aan. Iedere aansprakelijkheid van campstar voor extra kosten en schade die het gevolg zijn van het aanleveren van een groter voertuig door de beheerder, zijn uitgesloten. 

5
§5 Betalingen 

(1) Wanneer het contract is afgerond en uitgevoerd, moet de openstaande huur betaald worden aan de beheerder. 

(2) De klant kan betalingen uitvoeren met een credit card of alternatief betaalmiddel, zoals op de website van campstar gemeld staan voor bepaalde landen. 

(3) ampstar mag het bedrag factureren voor de beheerder. Betalingen aan campstar zijn betalingen aan de beheerder. Campstar zal een bon genereren en deze via email sturen met de andere informatie. 

(4) Campstar is geen bank, en daarmee niet bevoegd om bank- of betaaldiensten in elke vorm aan te bieden. Campstar heeft een partnerschap met Payvision B.V. die financiële diensten aanbiedt. Payvision B.V. is een financieel instituut, geregistreerd in Nederland met KvK nummer 37078111, en wordt gecontroleerd en erkent door De Nederlansche Bank N.V. De diensten aangeboden door Payvision omvatten en zijn niet gelimiteerd tot i) Het verwerken van transacties, ii) het verzamelen of verkrijgen van fondsen en/of, iii) uitbetalen van (derde-partij) fondsen. 

Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden, accepteert u gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden van Payvision B.V., die op verzoek van campstar gedeeld mogen worden. 

(5) Wanneer de betaling is ontvangen, zal er een email verstuurd worden met de bon, de boekingsinformatie en een voucher, welke uiterst belangrijk is voor het verkrijgen van de RV. 

(6) Als de klant extra’s of bijvullende diensten wilt boeken, zullen deze door campstar doorgespeeld worden aan de beheerder. De klant zal alle kosten meteen betalen, op de website in lokale valuta. 

(7) De kosten voor het gebruiken van de RV, zoals benzine, tol, veerboten, parkeerkosten en kampeerkosten zijn niet inbegrepen in de genoemde prijs op de website. 

6
§6 Falende beheerder 


In de situatie waarbij het contract tussen de klant en de beheerder niet kan worden afgerond (o.a. als resultaat van de beheerders’ oninbaarheid), zal campstar vrijgelaten worden van zijn verplichtingen onder het referentiecontract. 

7
§7 Annuleringen 

(1) De klant mag de reservering alleen annuleren onder voorbehoud van het contract. De klant moet contact opnemen met de beheerder voor het bespreken van de opties van een annuleren, en voor consequenties. 

(2) De klant mag de beheerders’ annuleringsoptie ’s nalezen op de website www.campstar.com. Echter, zijn de beheerders bepalingen van toepassing, campstar is niet verantwoordelijk voor hoe de annuleringsoptie ’s worden gepresenteerd als deze inaccuraat zijn. 

(3) Annuleringen mogen gecommuniceerd worden via email, het bericht moet worden ontvangen bij campstar binnen werkuren, van 09:00 – 18:00, exclusief feestdagen. Als de annulering wordt verzonden buiten werkuren, wordt deze geacht te zijn ontvangen om 09:00 op de morgen van de volgende werkdag. 

8
§8 Huurperiode en het annuleren van het leasecontract 

(1) Het voertuig dat is gereserveerd door de klant, voor de bevestigde periode is bindend. Voor het berekenen van de huur telt elk gedeelte van een 24-uurs periode als een volle huurdag. De klant moet de RV ophalen en terugbrengen op bevestigde tijden gegeven op de reservering. Als de RV niet opgehaald wordt, of laat opgehaald wordt, blijft de klant aansprakelijk voor het volle vooraf bevestigde bedrag. 

(2) Ongeoorloofde verlenging van de huurperiode zullen resulteren in significant hogere extra kosten. 

(3) De klant is verplicht het hele huurbedrag te betalen, zelfs als de RV eerder terug wordt gebracht. 

9
§9 Het voertuig ophalen en terugbrengen, de borg 

(1) Bij het ophalen en terugbrengen van de RV wordt het voertuig gecontroleerd op schade, missende delen en het benzinelevel. Alle partijen moeten relevante ondervindingen aangeven. 

(2) Bij het ophalen van het voertuig, betaald de klant een borg aan de beheerder, welke in lijn is met wat er beschreven staat op het huurcontract. De meeste beheerders accepteren geen debet, of prepaid bankkaarten voor dit onderdeel. Als de borg niet betaald kan worden volgens de beheerders’ voorwaarden, kan de beheerder weigeren de RV mee te geven aan de klant, maar blijft hij/zij het recht houden op het volle huurbedrag. 

10
§10 Reparaties 

Als de RV kapot gaat, de klant krijgt pech of is betrokken bij een ongeluk, moet de klant de beheerder op de hoogste stellen. In geen enkele situatie mag de RV gerepareerd worden zonder de beheerder op de hoogte te stellen, en zonder toestemming. 

11
§11 Rijbewijs en de bestuurders’ leeftijd 

(1) Met betrekking tot een mogelijke minimum- en maximum leeftijd van de bestuurder, gelden de beheerders’ voorwaarden. Dit geldt ook voor eventuele eisen met betrekking tot andere referenties die aan de beheerder moeten worden voorgelegd, zoals een rijbewijs en een paspoort/IDkaart. In vele situaties, zijn ID’s vereist, is er een minimale leeftijd voor de bestuurder, moet het rijbewijs geldig en recent zijn, en moet het rijbewijs internationaal zijn. Campstar bevestigd dat de beheerder de aflevering van de RV mag weigeren als bovenstaande eisen niet aan de beheerders’ voorwaarden voldoen, met het recht dat de klant het volle huurbedrag moet betalen. 

(2) In de meeste gevallen, is de registrering van een tweede bestuurder niet inclusief en kan dit leiden tot significant hogere kosten. 

12
§12 Verzekering 

(1) Met betrekking tot de verzekering (aansprakelijkheid, uitgebreide dekking). Zijn de wettelijk toepasselijke voorschriften van toepassing, gespecificeerd door de beheerder. 

(2) Campstar stelt voor dat, in vele gevallen, de aansprakelijkheidsverzekering van vele aanbieders in het buitenland beperkt is tot een bepaald dekkingsbedrag. De klant moet op eigen verantwoordelijkheid bepalen of de verzekeringsvoorwaarden voldoen aan hun eisen. Bij een verzekerde gebeurtenis, waarvoor het bedrag van de schade hoger is dan het dekkingsbedrag van toepassing onder de aansprakelijkheidsverzekering van de beheerder, is er geen verzekeringsdekking beschikbaar. In veel gevallen kan er een aanvullende dekking worden verkregen bij via de beheerder. 

13
§13 Garantie 

Campstar stelt zich aan als bemiddelaar, en biedt daarom ook geen RV’s te huur aan. Campstar biedt geen garantie aan voor het nakomen van contractuele verplichtingen door de beheerder. 

14
§14 Aansprakelijkheid 

(1) Campstar is in geen enkel geval aansprakelijk voor haar eigen diensten en de manier van handelen, alleen in het geval van opzet of grove nalatigheid. In het geval van grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van campstar beperkt tot het niet nakomen van verplichtingen (i) waarvan de uitkomst onontbeerlijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (ii) waarvan het niet-nakomen het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en (iii) verplichtingen waarop de klant kan vertrouwen (kardinale verplichtingen/hoofdverplichtingen). 

(2) In die mate is de aansprakelijkheid van campstar beperkt tot de voorzienbare schade die typisch verband houdt met de overeenkomst in kwestie en is beperkt tot tien keer de waarde van de overeenkomst die tussen de beheerder en de klant is afgesloten. 

(3) De bovenstaande aansprakelijkheid is niet van toepassing bij een ongeluk wat gaat om leven, dood of gezondheid. 

(4) De bovenstaande aansprakelijkheid hebben geen effect op aansprakelijkheid onder de productaansprakelijkheidswet alsmede op grond van andere wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen. 

15
§15 Overmacht 


Campstar is niet aansprakelijk in gevallen van overmacht, inclusief oorlogen, burgerlijke onrust, vliegtuigongelukken, terroristische aanvallen, alle natuurrampen, het wegvallen van stroom, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke gebeurtenissen.  

16
§16 Overig 

(1) De legale relatie tussen campstar en de klant zal gecontroleerd worden door de rechten van de Federale Republiek Duitsland, met uitsluiting van CISG. Klanten zijn gebonden aan deze keuze in rechten, alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de klant woont. 

(2) Als een bepaling van deze Algemene gebruikersvoorwaarden ongeldig is, zullen de resterende bepalingen onaangetast blijven. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een die het dichtst bij de betekenis en doel van de ongeldige bepaling komen in een rechtelijke effectieve manier. Hetzelfde geldt voor alle mogelijke mazen.